Tierra-Espiritual

Oogstfestival

Ondersteun ons

Festival Yatiyaña in Aymara

400 windinstrumenten

1
1
Culture in Motion is een nieuw project dat zich richt op capaciteitsopbouw, empowerment van traditioneel inheemse expressie en de interactie met moderne theatrale vormen. Doelstelling voor Culture in Motion is een door middel van capaciteitsversterking het ontwikkelen van innovatieve producten. Daarnaast is het noodzakelijk om oude traditionele dansen en rituelen te repareren en weer in beweging te zetten tot de ontwikkeling ervan.
De urbane theatermakers transformeren het materiaal naar nieuwe theatrale vormen die toegankelijk zijn voor een breed publiek. Daarbij in achtgenomen dat waardevolle kennis en theatrale expressievormen bewaard blijven, gekoesterd worden en doorgegeven worden aan volgende generaties.
Dit nieuwe project vloeit voort uit een succesvolle samenwerking die plaatsvond in Bolivia 2007-2010, Diverse artiesten van verschillende disciplines, werkten samen met de lokale rurale artiesten. Geïnspireerd door de vormen en thema’s uit de inheemse rituelen en traditionele theatervormen ontstond een bijzondere samenwerking waarbij de verschillende theaterkunstenaars met elkaar uitwisselden, les gaven, onderzoek deden en opnieuw creëerden. De resultaten waren enorm groot en tot de dag van vandaag zijn er verschillende spinn-offs die terug te herleiden zijn naar dit vierjarige project.
Theatre Embassy zal Culture in Motion uitvoeren in samenwerking met Asociación Yatiyaña Bolivia: Cooperación Humor y Vida Ecuador en La Embajada de Teatro Peru. Met het Culture in Motion project willen we een Netwerk van Tierra Espiritual opzetten in Latijns Amerika.
offeren