Tierra Espiritual  werken met ouderen aan de toekomst van jongeren

Eén van de vijf werkwijze van Theatre Embassy is het werken met inheemse theatervormen ( link naar TE website) omdat ze onderdeel zijn van de wortels van ons theater vak. De inheemse of folklore vormen van theater en rituelen zijn de wortels van de hedendaagse dans, het hedendaags theater en performing arts .

In een wereld van globalisering liggen deze inheemse vormen onder druk en dreigen in rap tempo te verdwijnen of zijn overgeleverd aan de toeristenindustrie. Vele vormen van inheemse rituelen en gemeenschapsgebruiken vallen onder immaterieel erfgoed. Zie hier

Tierra Espiritual of Spiritual World is een concept van werken, waarbij hedendaagse theatermakers bijdragen aan het versterken van deze inheemse kunstenaars en hun expressie vormen. Het uitgangspunt is, dat er geen hoge of lage cultuur bestaat maar een enorme diversiteit aan culturele expressie vormen. Deze kunnen elkaar beïnvloeden of zich scherper tegen elkaar afsteken: Ze zijn complementair aan elkaar.

De werkwijze van Tierra Espiritual is ontwikkeld in een vierjarige project in Bolivia. Daar werd gezocht naar de juiste balans tussen uitwisseling, opbouw en kennis overdracht. In die periode werden verschillende publicaties gemaakt en lezingen gegeven o.a. voor de Unesco in Nederland.